BADANIA SŁUCHU

Badania słuchu można przeprowadzać u dzieci w każdym wieku dzięki temu, że dostępne są różnorodne metody badań, które są stosownie dobierane do wieku, stopnia rozwoju dziecka i jego komunikatywności.

Najczęściej stosowane metody badań słuchu u małych dzieci:

1.      WYWIAD
•    Metoda, która jest niezbędnym ogniwem w procesie diagnostycznym.
•    Dzięki uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących m.in. przebiegu ciąży i porodu, rodziny, chorób i środowiska, droga do ustalenia przyczyn utraty słuchu jest krótsza.
•    W okresie okołoporodowym niezależnie od wyniku przesiewowego badania słuchu, personel szpitala zbiera informacje na temat czynników ryzyka uszkodzenia słuchu.
 
2.      BADANIE OTOSKOPOWE
•    Badanie, które umożliwia kontrolę stanu przewodu słuchowego i błony bębenkowej.
•    Pozwala zauważyć fizyczne uszkodzenia, które mogą być przyczyną ubytku słuchu.
•    Otoskop wkładany jest do ucha, emituje światło.

3.      OAE - BADANIE OTOEMISJI AKUSTYCZNYCH
•    Badanie wykonywane bez aktywnego udziału dziecka.
•    Wykonywane podczas snu lub w spoczynku.
•    Mierzy aktywność stymulowanych dźwiękiem komórek rzęsatych w uchu wewnętrznym.
•    Sonda mikrofonowa wkładana jest do ucha zewnętrznego. Jeśli zapali się światełko zielone – oznacza wynik prawidłowy, jeśli czerwony – brak odpowiedzi ze ślimaka.
•    Badanie stosowane w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.
•    Przeprowadzane w drugiej dobie życia.  Jeśli wynik nie jest zadawalający powtarzane jest w dniu wypisu dziecka ze szpitala.

4.      ABR (BERA) – ODPOWIEDŹ Z PNIA MÓZGU; BADANIE POTENCJAŁÓW SŁUCHOWYCH WYWOŁANYCH
•    Wykonywane podczas snu.
•    Badanie wykonywane bez aktywnego udziału dziecka.
•    Badany zakłada na uszy słuchawki, a do głowy przyklejone zostają elektrody.
•    Badana jest reakcja mózgu na dźwięk. Elektrody mierzą reakcje nerwowe pnia mózgu w odpowiedzi na podawane dźwięki.
•    Badany jest próg słyszenia.
•    Kilkukrotnie odtwarzane są dźwięki o różnej częstotliwości, w różnych natężeniach.
 
5.      ASSR - słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego
•    Badanie wykonywane bez aktywnego udziału dziecka.
•    Badany zakłada na uszy słuchawki, a do głowy przyklejone zostają elektrody.
•    Badana jest reakcja mózgu na dźwięk. Elektrody mierzą reakcje nerwowe pnia mózgu w odpowiedzi na podawane dźwięki.
•    Badany jest próg słyszenia.
•    Bodźce podawane z dużą częstością.
•    Dzięki możliwości stosowania do stymulacji tonów modulowanych częstotliwościowo i amplitudowo uzyskiwany jest większy poziom stymulacji niż w klasycznym badaniu ABR.
        
6.      TYMPANOMETRIA
•    Badanie określające sztywność błony bębenkowej (impedancję akustyczną ucha). Rejestruje wychylenia błony bębenkowej przy zmianie ciśnienia statycznego w przewodzie słuchowym.
•    Badanie wykorzystywane do określania rodzaju ubytku słuchu oraz oceny stanu ucha środkowego.
•    Przy wykorzystaniu odruchu z mięśnia strzemiączkowego na podawany bodziec akustyczny wykorzystywane też do określania stanu ucha wewnętrznego, sprawdzające zjawisko wyrównania głośności.
•    Badanie wykonywane bez aktywnego udziału dziecka.